njoftime

Staf hyrës në Fakultetin e Ekonomisë prej Erasmus+ Korrik 2022

Nga 04-09 Korrik 2022, Fakulteti i Ekonomisë pati kënaqësinë të mirëpres dy profesorë portugezë, në kuadër të programit Erasmus+KA1, të inicuar dhe koordinuar nga Zv.Dekane për Kërkimin Shkencor, Prof.Assoc.Elenica Pjero.

Profesorët portugezë nga Instituti Politeknik i Portos realizuan edhe takime me Prof.Dr.Albert Qarri, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë si dhe pedagogë të tjerë të këtij fakulteti, ku diskutuan për mundësi të reja bashkëpunimi në vazhdim.

 

_____________________________________________________________________________

Faculty of Economy had the pleasure to welcome two Portuguese professors, from 04-09 July 2022, in the framework of the Erasmus + KA1 programs, initiated and coordinated by the Vice Dean for Scientific Research, Prof. Assoc. Elenica Pjero.

Two professors from the Polytechnic Institute of Porto met with Prof. Dr. Albert Qarri, Dean of the Faculty of Economy and other professors of the faculty, where they discussed new opportunities for further cooperation.