Konkursi “Çmimi i BE-së për Gratë Inovatore 2022”

Çmimi vlerëson gratë sipërmarrëse që qëndrojnë pas risive të Evropës dhe janë frymëzuese që shumë gra që të ndjekin hapat e tyre. Ky çmim financohet prej programit të BE-së, Horizon Europe dhe është pjesë e një sërë masash të EIC për të fuqizuar gratë inovatore dhe për të trajtuar paragjykimet në kërkim dhe inovacion. Aplikantët mund të jenë: Femrat (Read More…

Personel ndihmësakademik Specialist Arkive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 25, datë 16.03.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Specialist Arkive” pranë Sektorin të Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës në Universitetin “Ismail Qemali” Read More…

Thirrje e hapur për bursë individuale pranë Universitetit Anadolu, Turqi

Sistemi i Hapur i Arsimit të Universitetit Anadolu feston këtë vit 40-vjetorin e krijimit të tij. Në celebrim të këtij eventi, Universiteti i Anadolut (AU) do të ofrojë bursa për studiues në mbarë botën. Këto bursa do të jenë një mundësi e shkëlqyeshme për studiuesit që të kryejnë kërkime të pavarura në fushën e të Mësuarit të Hapur dhe në Distancë (Open and DistancRead More…