Hapet programi i Ri, Master Profesional në departamentin e Edukimit

Hapet Program i ri Studimi Në Ciklin e Dytë “Master Profesional” në “Mësuesi në Histori-Gjeografi”, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, i cili fillon me vitin akademik 2021 -2022. Një risi dhe mundësi e re për të gjithë studentët të cilët dëshirojnë të ndjekin shkallët e akademike në studim. Read More…

NJË KONFERENCË NDËRKOMBËTARE PËR STUDENTËT E SHËNDETIT

Universiteti i Shkencave Agronomike dhe Mjekësia Veterinare e Bukureshtit, nën patronazhin e Aleancës Ndërkombëtare të Studentit të Shëndetit organizojnë konferencën ndërkombëtare, e cila do të jetë një aktivitet në formatin hybrid në periudhën 24- 27 Nëntor në Bukuresht, Rumani. Konferenca do të përbëhet nga një seksion i fokusuar në disiplinë, një seksion posterëshRead More…