Njoftim për Likujdimin e Tarifës së Shkollimit të Ciklit I-rë

Janë të lutur të gjithë studentët e Ciklit të I-rë, të cilët nuk kanë likujduar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, të fillojne procesin e likujdimit të tarifës së shkollimit. Në zbatim të vendimeve të organeve kolegjiale Senat Akademik dhe Bord Administrimi Afati perfundimtar i likujdimit të tarifës së shkollimit ishte data 2 Janar 2021. Duke ju falenderuarRead More…

Laborant pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 03, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR “Laborant” pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik Përshkrimi i vendit të punës Laborant biokimRead More…

Njoftim për vazhdimin e mësimit on line

Nisur nga fakti se në dy javët e fundit po rritet numri i rasteve pozitive të Covid-19 tek moshat e reja 25- 34 vjeç, në deklaratën për mediat, Komiteti Teknik i ekspertëve për COVID-19, përmes njoftimit zyrtar, sapo bëri të ditur se, Universitetet do të vijojnë mësimin online edhe për 2 javë, deri në një komunikim tjetër. But if the info is presented in a way that’s confusingRead More…