[:sq]KZFSHT – KZFE: Vendim Nr. 7 datë 12.05.2020[:]

[:sq]KZFSHT Vendim Nr. 7 datë 12.05.2020 per miratimin e listes se kandidateve per drejtues te njesise kryesore dhe drejtues te njesise baze ne fakulotetin e shkencave teknike Vendimi i plote    KZFE Vendim Nr. 7 datë 12.05.2020 per miratimin e listes se kandidateve per drejtues te njesise kryesore dhe drejtues te njesise baze ne fakulotetin e shkencave teknike Vendimi i ploRead More…

[:sq]KIZ VENDIM Nr. 14 , datë 06.05.2020[:]

[:sq]VENDIM Nr. 14 , datë 06.05.2020  PËR KRYERJEN E ZGJEDHJEVE PËR KOMISIONET E PËRHERSHME PAS KONSTITUIMIT TË SENATIT AKADEMIK   Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik Nr.59, datë 11.02.2020 “Për miratimin e Rregullores Read More…

[:sq]KZFSHH VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020[:]

[:sq]  VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020  PËR DOKUMENTACIONIN PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE DHE  DREJTUES TË NJËSISË BAZË, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.   Vendimi i plote[:]Read More…

[:sq]KZ FSHP – VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020[:]

[:sq]VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020  PËR DOKUMENTACIONIN PER REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE DHE  DREJTUES TË NJËSISË BAZË, NË FAKULTETIN E SHENDETIT PUBLIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.   Vendimi i plote[:]Read More…