KIZ Vendim Nr.15 datë 12.05.2020


Vendim Nr.15 datë 12.05.2020

Per miratimin e listes se kandidateve per rektor dhe anëtar te senatit Akademik

 

Njoftimi i plotë

Vendimi i plote