Thirrje për bursa studimi për studentët në Kazimierz Wielki University

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Kazimierz Wielki University (UKW) në Poloni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Kazimierz Wielki University (UKW) në Poloni në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnRead More…

Thirrje për bursa studimi në Universitetin Perëndimor Atika

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Perëndimor Atika (West Attica University) në Greqi Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin  Perëndimor Atika (West Attica University) në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithëRead More…

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim Universitetin e Opoles

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Opoles (University of Opole), Poloni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me e Opoles (University of Opole), Poloni, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar meRead More…

Thirrje për bursa studimi për studentët Erasmus +

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Salernos (University of Salerno ) në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton studentët të aplikojnë për të përfitRead More…

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim Erasmus+

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Salernos (University of Salerno ) në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar Read More…

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 80, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të ploRead More…