njoftim pune njoftim punesim

[:sq]PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 80, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë për vitin akademik 2019-2020.

Përshkrimi i vendit të punës

  • Mësimdhënie në lëndët që ofrohen në programet e studimit të Ciklit të Parë dhe të Dytë të studimit pranë Departamentit të Kimisë
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit;

Njoftimi i plote

Skema e Vlersimit[:]