[:sq]AFRIMED[:]

[:sq]AFRIMED Në kuadër të projektit AFRIMED, pjesë e programit Horozon 2020, ku Universiteti është tashmë partner, u realizua fushata e hartëzimit të pyjeve me Cystoseira sp në parkun kombëtar detar të Sazan Karaburunit. Gjate punës u morën të dhënat mbi llojet ekzistuese në parkun kombëtar detar, gjendjen ekologjike të ekosistemit dhe kufijtë e shpërndarjes së secilit Read More…

[:sq]Projekti TEAVET në Aksion[:en]The TEAVET Project in Action[:]

[:sq]Vazhdon me sukses të plotë Projekti Teavet për krijimin e një sistemi trajnimi gjithë-përfshirës për mësuesit nga universitetet shqiptare. Pas trajnimit të trajnuesve në seminarin e zhvilluar në Durrës, në shkurt 2019, si dhe me zhvillimin e kurseve pilot në qendrat LLL të ngritura nga ky projekt pranë universiteteve shqiptare partnere, vjen një axhendë tjetër pune finaRead More…

[:sq]Listat e fituseve per raundin e pare[:]

[:sq]Fakulteti i Ekonomise Administrim Biznesi Menaxhim Turizmi Marketing Financë Kontabilitet Ekonomiks Fakulteti i Shëndetit Publik Infermieri e Përgjithshme Infermieri Mami Fakulteti i Shkencave Humane Drejtësi Gjuhë Angleze Gjuhë Italiane Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Histori Gjeografi Mësuesi për Arsimin Fillor Mësuesi për Arsimin Parashkollor PRead More…

[:sq]Njoftim![:]

[:sq] Njoftim!   – Në datat 21-23 Gusht 2019 do të jetë i hapur sistemi i Matura Online për aplikimet A1Z.   Të gjithë ish maturantët që: 1. Kanë përfunduar shkollën e mesme para 2019 dhe kanë për të dhënë provimet e Maturës Shtetërore. 2. Kanë përfunduar shkollën e mesme para 2019 dhe nuk kanë për të dhënë provime të Maturës ShtetëroreRead More…

[:sq]Situacion i të ardhurave dhe shpenzimeve, Korrik 2019[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit  të publikimit  të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për Read More…