Aktivitete njoftime

[:sq]Projekti TEAVET në Aksion[:en]The TEAVET Project in Action[:]

[:sq]Vazhdon me sukses të plotë Projekti Teavet për krijimin e një sistemi trajnimi gjithë-përfshirës për mësuesit nga universitetet shqiptare.

Pas trajnimit të trajnuesve në seminarin e zhvilluar në Durrës, në shkurt 2019, si dhe me zhvillimin e kurseve pilot në qendrat LLL të ngritura nga ky projekt pranë universiteteve shqiptare partnere, vjen një axhendë tjetër pune finalizuese e akreditimit të moduleve të përgatitur dhe të testuar nga trajnuesit tanë.

Në 4 dhe 5 shtator pranë universitetit të Gjirokastrës, zhvillohet takimi i rradhës mes partnerëve të TEAVET ku universiteti I Vlorës si manaxhues i aksionit për stabilizimin e pajisjeve në qendrat LLL ka luajtur një rol të rëndësishëm.

Takimi synon të sigurojë akreditimin e gjithë moduleve për rrjetin e partnerëve të ngritur nga TEAVET.

Për më shumë, visitoni faqen e projektit www.teavet.org si dhe faqen e qendrës LLL për UV

https://sites.google.com/view/uvlllcenter/

[:en]The TEAVET Project in Action

The Teavet Project continues to successfully develop a comprehensive teacher training system for Albanian universities.

Following the training of trainers at the seminar held in Durres in February 2019, and with the development of pilot courses in the LLL centers set up by this project at the partner Albanian universities, there comes another agenda of finalizing accreditation of the prepared and tested modules, from our trainers.

The next meeting takes place On September 4th and 5th at the University of Gjirokastra, between the partners of TEAVET, where the University of Vlore as an action manager for equipment stabilization at the LLL centers has played an important role.

The meeting aims to provide accreditation of all modules for the partner network set up by TEAVET.

For more, visit the project’s website www.teavet.org as well as the LLL UV Center sitehttps://sites.google.com/view/uvlllcenter/

 

[:]