Situacion i të ardhurave dhe shpenzimeve, Korrik 2019


Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit  të publikimit  të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për një trasparenc të veprimeve financiare ;

 

  • Akt Rakordimi të Ardhura  Korrik 2019
  • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar –  Korrik  2019
  • Situacion të ardhura shpenzime  Korrik 2019
  • Situacion të ardhura shpenzime  Janar – Korrik
  • Ankesi A për periudhën Janar –  Korrik 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.

Kliko ketu