Njoftim


Miratimi i formatit te publikimit te te dhenave te detajuara mbi te ardhurat dhe shpenzimet financiare te institucioneve publike publike te arsimit te larte:

Te dhena progresive per periudhen Janar-Prill 2019
Situacion Shpenzimesh Prill 2019
Situacion Shpenzimesh Janar -Prill 2019
Situacion Shpenzimesh Janar – Prill 2019
Akt Rakordimi per te ardhurat – Prill 2019