njoftime Njoftime FE

[:sq]Hapja e sezonit turistik të Vlorës: Panairi Kulinar: Vlora Turistike Ju Mirëpret[:en]Opening of the touristic season of Vlora: Culinary Fair: Touristic Vlora welcomes you[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, morri pjesë në Celjen e Sezonit Turistik Veror 2019, Ditën e Premte datë 17.05.2019, ora 10:00, tek hapësira përpara laboratorit të Turizmit të Vlorës, në Lungomare u zhvillua panairi Kulinar.

Aktivitiviteti kishtë si synim promovimin e ideve inovatore nga të rinjtë e shkolla profesionale dhe student, si dhe prezantimin e prodhuesve vendore dhe aktiviteteve private si restorante, resorte, etj.

Universiteti ynë u përfaqësua nga Departamenti i Marketingut, Fakulteti i Ekonomisë, ku dy prej studenteve të kësaj dege prezantuan idetë e tyre inovatore për të cilat u vlerësuan dhe me certifikatë falenderimi.

[:en]”Ismail Qemali” University of Vlora participated in the Opening of the Touristic Season 2019, on Friday 17.05.2019, at 10:00 am, at the premises of the Vlora Tourism Laboratory, Lungomare were was held the Culinary Fair. The activity aimed to promote innovative ideas from young people, vocational schools and students, as well as introducing local producers and private activities such as restaurants, residences, etc.

Our University was represented by the Department of Marketing, Faculty of Economics, where two of the students of this branch presented their innovative ideas for which they were praised with a certificate.

[:]