njoftime Njoftime FSHP

[:sq]Java Ndërkombëtare e Infermierit: Infermierët – Një zë që udhëheq – Shëndet për të gjithë [:en]International Nurse Week: Nurses – A Leading Voice – Health for All [:]

[:sq]Në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Infermierit, 5 – 12 Maj 2019, Departamenti i Infermierisë dhe ai i Kujdesit Shëndetësor, të Fakultetit të Shëndetit, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, organizuan aktivitetete promocionale në mbështetje të komunitetit të Qytetit të Vlorës.

Studentët dhe Personeli Akademik i këtij fakulteti kryen matje të glicemisë dhe të presionit arterial. Ata gjithashtu u dhuruan lule të gjithe infermierëve të Spitalit Rajonal Vlorë dhe Fier në shenjë falenderimi dhe mirënjohjeje.

 [:en]Within the International Nurse Week, 5 – 12 May 2019, Department of Nursing and Health Care, of the Faculty of Health, “Ismail Qemali” University in Vlora, organized promotional activities in support of the community of Vlora City. Students and Academic Staff of this faculty perform blood glucose and arterial pressure measurements among the community of Vlora. They also donated flowers to all nurses of the Regional Hospital Vlora and Fier in a sign of gratitude.

[:]