[:sq]Njoftim punesimi – PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE[:]

[:sq]PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE” Përshkrimi i vendit të punës Përgjegjësi i Sektorit të Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve kontrollon ecurinë e procesit të regjistrimit të studentëve të të gjitha llojeve të kuotave të miratuara. PërgatitRead More…

[:sq]NJOFTIM[:]

[:sq]Njoftohen të gjithë studentët përfitues sipas vendimeve të Bordit të Administrimit nr 12, 13, 14, 15  dhe 16 datë 29.03.2019 të dorëzojnë pranë Zyrave të Shërbimit të Studentit në fakultetin ku studiojnë numrin e llogarisë bankare për kryerjen e veprimeve financiare.   Duke ju falenderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin!   ADMINISTRATOR  Mirela DRead More…