Në mjediset e rektoratit, firmoset marrvëshja e mirëkuptimit me një nga operatoret më të fuqishëm në botë në fushën e inovacionit dhe kërkimit shkencor të aplikuar mbi energjitë e rinovueshme, Step Impianti Srl me qendër në Trieste, Itali.

Në mjediset e rektoratit, firmoset marrvëshja e mirëkuptimit me një nga operatoret më të fuqishëm në botë në fushën e inovacionit dhe kërkimit shkencor të aplikuar mbi energjitë e rinovueshme, Step Impianti Srl me qendër në Trieste, Itali. Nje delegacion i kryesuar nga presidenti i Kompanise, Zoti Trio, shoqëruar nga CEO Maurizio Bonacci si dhe nga koordinatore për Shqiperine, ZRead More…

Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ne bashkepunim me Universitetin Ismail Qemali Vlore, zhvilloi Forumin me temë “Mbrojtja e fëmijeve, viktima të dhunës dhe abuzimit. Instrumentat kombëtar dhe ndërkombëtar”.

Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ne bashkepunim me Universitetin Ismail Qemali Vlore, zhvilloi me pjesemarrjen e studenteve te Fakultetit te Shkencave Humane, Forumin me temë “Mbrojtja e fëmijeve, viktima të dhunës dhe abuzimit. Instrumentat kombëtar dhe ndërkombëtar” Pjese e panelit ishin Zv.Rektori i ketij universiteti Prof.As.Kristofor Lapa, perfaqesues te Klinikes Ligjore Vatra dhe dy Read More…

Më datë 27.03.2019, specialist të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, realizuan takime informuese me Studentë dhe Grupet e Punës

Më datë 27.03.2019, specialist të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) në mjediset e Universitetit “ Ismail Qemali”, Vlorë realizuan takime informuese me Studentë dhe Grupet e Punës të ngritura në nivel Njësie Kryesore në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS). Gjatë takimit studentët u informuan mbi rëndësinë dhe qëllimin e SKRead More…