Thirrje për mobilitet stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Salentos, Itali

Thirrje për mobilitet stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Salentos, Itali Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar në UV, të aplikojnë për mobilitet Read More…

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës për personel akademik me kohë të pjesshme pranë departamentit të edukimit në fakultetin e shkencave humane

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 112, datë 11.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:     PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE 1 (një) personel akademik me angaRead More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton studentët e UV-së në vitin e dytë dheRead More…

Thirrje për mobilitet stafi për trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin e Ondokuz Mayıs University

Thirrje për mobilitet stafi për trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Ondokuz Mayıs University Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”,  në bashkëpunim me Universitetin Ondokuz Mayıs University  në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar në UV, të apliRead More…