njoftime

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin e Ondokuz Mayıs University[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Ondokuz Mayıs University

Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”,  në bashkëpunim me Universitetin Ondokuz Mayıs University  në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar në UV, të aplikojnë për të përfituar një bursë për trajnim për një periudhë prej 5+2 ditësh.

Periudha kur do të kryhet mobiliteti: 11-15 Mars 2019 ose 15-19 April 2019 (stafi mund të zgjedhë një nga dy periudhat e dhëna).

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN PER TRAJNIM

KA 107 Mobility Agreement (training)

Shkarko thirrjen e plote[:]