[:sq]Njoftim për studentët e ciklit të parë të studimeve përfitues burse sipas vendimit nr 41 datë 26.12.2018 të Bordit të Administrimit[:]

[:sq]Studentët përfitues të bursës për vitin akademik 2018-2019 , sipas vendimit nr 41 datë   26.12.2018   të  Bordit të Administrimit ,që nuk kanë dorëzuar numrin e llogarisë bankare pranë zyrës së Financës, janë të lutur të paraqesin numrin e llogarisë bankare pranë zyrave të Financës, për kalimin e pagesës së bursës . Informacioni mund të dërgohet dhe me emaRead More…

[:sq]Një grup studentësh, ditën e premte dt.21-12-2018 bënë një vizitë në Shtëpinë e Fëmijës Vlorë[:]

[:sq]Një grup studentësh, ditën e premte dt.21-12-2018 bënë një vizitë në Shtëpinë e Fëmijës Vlorë Një grup studentësh të vitit të parë të Fakultetit të Shëndetit Publik, me iniciativën dhe organizimin e tyre të pavarur, ditën e premte dt.21-12-2018 bënë një vizitë në Shtëpinë e Fëmijës Vlorë, ku kaluan disa orë në shoqërinë e fëmijëve. Fëmijët e instiRead More…

[:sq]Departamenti i Kujdesit Shëndetësor, pranë Fakultetit të Shëndetit Publik, organizoi në datë 22-12-2018 dy seminare[:]

[:sq]Departamenti i Kujdesit Shëndetësor, pranë Fakultetit të Shëndetit Publik, organizoi në datë 22-12-2018 dy seminare, të akredituar nga QKEV me nga 6 kredite secila. Seminaret titulloheshin: “Përmirësimi i njohurive të personelit infermieror në lidhje me Proçesin Infermieror gjatë kujdesjeve infermierore” me koordinatore aktiviteti pedagogen Rudina Çerçizaj dhe “Sindromi menRead More…

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim, personel akademik me kohë të plotë pranë departamentit të kujdesit shëndetësor në fakultetin e shëndetit publik[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.116, datë 20.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK   1 (një) personel akademik meRead More…

[:sq]UDHËZIM Nr. 37, datë 4.12.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË NDRYSHUAR[:]

[:sq]UDHËZIM Nr. 37, datë 4.12.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të pikës 8 të nenit 59 të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkRead More…

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Salentos, Itali[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Salentos, Itali Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar në UV, të aplikojnë për mobilRead More…

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës për personel akademik me kohë të pjesshme pranë departamentit të edukimit në fakultetin e shkencave humane[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 112, datë 11.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:     PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE 1 (një) personel akademik meRead More…

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni.[:]

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton studentët e UV-së në vitin e dytRead More…