[:sq] Njoftim për procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin akademik 2018-2019[:]

[:sq]NJOFTIM “Për procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin akademik 2018 – 2019” Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 269, datë 29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorRead More…

[:sq]Takim senibilizues për sistemin zgjedhor me Komisionin Qendror Zgjedhor[:]

[:sq]Në ambientet e sallës Rilindja të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, u zhvillua takimi midis përfaqësuesve të KQZ dhe studentëve të Universitetit tonë. Bashkëbisedimi u hap prej; Prof. Dr. Bilal Shkurtaj, Zëvëndës Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë; Z. Ylli Merkaj, Sekretar i Përgjithshëm i Komisionit Qëndror Zgjedhor; Znj. Ana Tenolli, Drejtore e KomiRead More…

[:sq]KOFERENCE NDERKOMBETARE SHKENCORE[:]

[:sq]Në datat 26-27.10.2017, në Universitetin e Beogradit u zhvillua konferenca ndërkombëtare shkencore mbi studimet ballkanike “Mapping Balkan routes 2: literary, cultural and linguistic landscapes  – European perspectives”. Kjo konferencë u organizua nga Fakulteti  i Filologjisë, Universiteti i Beogradit në bashkëpunim me  Departamentin e Gjuhëve të Huaja dhe Departamentin e GRead More…