Seminar: ”Identifikimi i Depresionit Postpartum tek gratë e Maternitetit të Vlorës dhe rëndësia e edukimit të tyre nga personeli shëndetësor’


Ju njoftojmë se Fakulteti i Shëndetit Publik, Departamenti i Kujdesit Shëndetësor ditën e shtunë 7 Tetor 2017 do të zhvilloj seminarin trajnues me temë:
”Identifikimi i Depresionit Postpartum tek gratë e Maternitetit të Vlorës dhe rëndësia e edukimit të tyre nga personeli shëndetësor”
Seminari do të zhvillohet në ambjentet e Fakultetit të Shëndetit Publik, Godina B.
Më poshtë keni dhe linkun e aktivitetit , pasi është një aktivitet i akredituar nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim.
http://qkev.gov.al/sq/akreditimi-i-aktiviteteve/kalendari-i-aktiviteteve-te-akredituara/viti-2017/4241-7-tetor-2017-leksion-identifikimi-i-hershem-i-depresionit-postpartum-tek-grate-e-martenitetit-te-vlores-dhe-rendesia-e-edukimit-te-tyre-nga-personeli-shendetesor-ne-proces
Seminari Fillon në orën 8.30