njoftime

Rankimi i maturantëve Faza 2, Nënfaza 2

FITUESIT TE UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

[space height=”40″]

[column col=”1/4″]

FSHT

 

[/column]
[column col=”1/4″]

FE

Administrim biznesi

Ekonomiks

Finance

Kontabilitet

Marketing

Menaxhim turizmi

[/column]
[column col=”1/4″]

FSHH

Drejtesi

Gjuhe angleze

Gjuhe italiane

Gjuhe Shqipe dhe Letersi

Histori-Gjeografi

Mesuesi per Arsimin Fillor

Mesuesi per arsimin Parashkollor

Pedagogji e specializuar

[/column]
[column col=”1/4″]

FSHP

Infermieri e pergjithshme

Infermieri Mami

[/column]