Laborator FSHP

Ambientet e FSHP
       

        

 

       

 

Laborator Anatomi Humane I

 

 

 

Laborator Anatomi Humane II

 
 

 

Qendra Simulatore për Trajnim Shëndetësor

 
   
     

 

Laborator Mami

 

Laborator Infermierie II

 

Laborator Infermierie I