Orari FSHP

ORARI i Bachelor FSHP– PRANVERË 2020

 

Kodi Moduli Leksione Seminare / Laboratore / Praktika
Pedagogu Dita Ora Salla Gr. Pedagogu Dita Ora Salla
VITI I
INF 132

(grupi I)

Anatomi Humane II Afërdita Nikaj H,R,M 10.00-11.00 D 205 I/1 P.Arapi H,R 8.00-9.00 D 201
I/2 J.Çelaj H,R 8.00-9.00 D 202
I/3 H.Çelaj E.P 11.00-12.00 D 201
I/4 A.Nikaj E.P 11.00-12.00 D 202
I/5 M.Çanga H,R 11.00-12.00 D 201
I/6 M.Çanga H,R 12.00-13.00 D 201
INF 132

(grupi II)

Anatomi Humane II Afërdita Nikaj H,R,M 9.00-10.00 D 205 II/1 J.Bucaj E.P 8.00-9.00 D 201
II/2 K.Jaupaj E.P 8.00-9.00 D 202
II/3 J.Bucaj E.P 12.30-13.30 D 201
II/4 P.Mustaqe E.P 12.30-13.30 D 202
II/5 K.Jaupaj E.P 14.00-15.00 D 202
II/6 J.Bucaj H,R 13.00-14.00 D 202
INF 132

(grupi III)

Anatomi Humane II Moza Çanga H,R,M 8.00-9.00 D 203 III/1 M.Çanga H,R 10.00-11.00 D 201
III/2 P.Arapi H,R 9.00-10.00 D 201
III/3 J.Bucaj E.P 14.00-15.00 D 201
III/4 H.Çelaj H,R 12.00-13.00 D 202
INF 132

(mami M1)

Anatomi Humane II Petraq Mustaqe E,P 11.00-12.30 D 203 M1/1 P.Mustaqe E.P 15.00-16.00 D 201
M1/2 H.Çelaj E.P 15.00-16.00 D 202
M1/3 P.Mustaqe H,R 14.00-15.00 D 202
M1/4 J.Çelaj H,R 9.00-10.00 D 202
INF 132

(mami M2)

Anatomi Humane II Gjergji Semini E,P 12.30-14.00 D 203 M2/1 H.Çelaj H,R 11.00-12.00 D 202
M2/2 P.Mustaqe H,R 13.00-14.00 D 202
M2/3 K.Jaupaj E.P 9.30-10.30 D 201
M2/4 H.Çelaj E.P 9.30-10.30 D 202
INF 150

(grupi I)

Fiziologji Majlinda Zahaj H,R,M 9.00-10.00 D 204 I/1+2 L.Dine E,P 10.00-11.00 D 206
I/3+4 P.Arapi E,P 14.00-15.00 D 306
I/5+6 L.Dine E,P 8.00-9.00 D 206
INF 150

(grupi II)

Fiziologji Ina Zotaj H,R,M 14.00-15.00 D 306 II/1+2 J.Bucaj E,P 11.00-12.00 D 206
II/3+4 P.Arapi E,P 8.00-9.00 D 306
II/5+6 L.Dine E,P 9.00-10.00 D 206
INF 150

(grupi III)

Fiziologji Jorgjie Bucaj E,P 9.30-11.00 D 306 III/1+2 P.Arapi E,P 12.30-13.30 D 306
III/3+4 L.Dine H,R 15.00-16.00 D 203
INF 150 (mami M1) Fiziologji Ela Peto E,P 12.30-14.00 D 305 M1/1+2 E.Peto E,P 14.00-15.00 D 305
M1/3+4 E.Peto E,P 15.00-16.00 D 305
INF 150 (mami M2) Fiziologji Ela Peto E,P 11.00-12.30 D 305 M2/1+2 L.Dine E,P 14.00-15.00 D 206
M2/3+4 I.Zotaj H,R 11.00-12.00 D 305
INF 162

(grupi I)

Principet bazë të Infermierisë II Emirjona Kiçaj E,P 12.30-14.00 D 204 I/1 R.Çerçizaj E,P 11.00-12.30 D 301
I/2 B.Subashi E,P 11.00-12.30 D 302
I/3 J.Xhindoli E,P 8.00-9.30 D 302
I/4 R.Çerçizaj E,P 9.30-11.00 D 301
I/5 E.Kiçaj E,P 9.30-11.00 D 302
I/6 S.Nikaj E,P 9.30-11.00 D 303
INF 162

(grupi II)

Principet bazë të Infermierisë II Denada Selfo H,R,M 8.00-9.00 D 204 II/1 B.Subashi E,P 12.30-14.00 D 301
II/2 J.Xhindoli E,P 12.30-14.00 D 302
II/3 S.Nikaj E,P 11.00-12.30 D 303
II/4 B.Subashi E,P 14.00-15.30 D 302
II/5 A.Gurguri E,P 12.30-14.00 D 303
II/6 A.Gurguri E,P 14.00-15.30 D 303
INF 162

(grupi III)

Principet bazë të Infermierisë II Vasilika Prifti R,M 14.00-15.30 D 204 III/1 V.Prifti R,M 11.00-12.30 D 302
III/2 V.Prifti R,M 12.30-14.00 D 302
III/3 E.Alushi E,P 8.00-9.30 D 301
III/4 E.Alushi E,P 14.00-15.30 D 301
INF 162

(grupi M1)

Principet bazë të Infermierisë II Emirjona Kiçaj E,P 8.00-9.30 D 203 M1/1 S.Durmishi H,R,M 14.00-15.00 D 301
M1/2 G.Sinani H,R,M 9.00-10.00 D 301
M1/3 D.Selfo H,R,M 11.00-12.00 D 303
M1/4 S.Durmishi H,R,M 15.00-16.00 D 301
INF 162

(grupi M2)

Principet bazë të Infermierisë II Rudina Çerçizaj E,P 8.00-9.30 D 305 M2/1 S.Brokaj H,R,M 11.00-12.00 D 301
M2/2 G.Sinani H,R,M 10.00-11.00 D 301
M2/3 S.Brokaj H,R,M 13.00-14.00 D 301
M2/4 D.Selfo H,R,M 10.00-11.00 D 303
 INF 170

(grupi I)

Zhvillimi pediatrik, human e social. Ina Zotaj H,R,M 13.00-14.00 D 306 I/1+2 J.Çelaj H 11.00-12.00 D 206
I/3+4 I.Zotaj H 12.00-13.00 D 203
I/5+6 J.Bucaj E 15.00-16.00 D 306
INF 170

(grupi II)

Zhvillimi pediatrik, human e social. Ina Zotaj H,R,M 15.00-16.00 D 306 II/1+2 J.Bucaj P 15.00-16.00 D 306
II/3+4 I.Zotaj R 12.00-13.00 D 203
II/5+6 I.Zotaj M 12.00-13.00 D 203
INF 170

(grupi III)

Zhvillimi pediatrik, human e social. Ledja Dine E, P 11.00-12.30 D 204 III/1+2 L.Dine E 15.00-16.00 D 206
III/3+4 L.Dine P 15.00-16.00 D 206
INF 170

(mami M1)

Zhvillimi pediatrik, human e social. Jerina Çelaj H,R,M 13.00-14.00 D 205 M1/1+2 J.Çelaj H 15.00-16.00 D 205
M1/3+4 J.Çelaj H 12.00-13.00 D 206
INF 170 (mami M2) Zhvillimi pediatrik, human e social. Jerina Çelaj H,R,M 14.00-15.00 D 205 M2/1+2 J.Çelaj R 12.00-13.00 D 206
M2/3+4 J.Çelaj M 12.00-13.00 D 206
VITI II
INF 201

(grupi I)

Biokimi Krenar Malaj H,R 9.00-10.00 D 205 I/1 Krenar Malaj M 9.00-10.00 D 205
I/2 Krenar Malaj M 14.00-15.00 D 305
I/3 Krenar Malaj M 13.00-14.00 D 305
INF 201

(grupi II)

Biokimi Hajdar Kiçaj R 13.00-15.00 C 102 II/1
II/2
INF 201

(grupi III)

Biokimi Ina Nasto M 13.00-15.00 C 102 III/1
III/2
INF 201

(grupi M/1)

Biokimi Krenar Malaj H,R 13.00-14.00 D 305 M/1.1 Krenar Malaj H 14.00-15.00 D 305
M/1.2 Krenar Malaj R 14.00-15.00 D 305
INF 201

(grupi M/2)

Biokimi Ilva Alushi R 8.00-10.00 C 102 M/2.1
M/2.2
INF 202

(grupi I)

Kimi Flora Qarri M 13.00-15.00 C 102 I/1
I/2
INF 202

(grupi II)

Kimi Flora Qarri H 13.00-15.00 C 102 II/1
II/2
INF 202

(grupi M)

Kimi Jonida Salihila M 8.00-10.00 C 102 II/1
II/2
INF 250

(grupi I)

Sëmundje infektive Krenar Malaj H,R,M 8.00-9.00 D 205 I/1 Ndricim Bali E 08.00-12.00 S.R.Fier-Infektiv
I/2 Drita Llupi P 08.00-12.00 S.R.Fier-Infektiv
I/3 Ndricim Bali E 12.00-16.00 S.R.Fier-Infektiv
INF 250

(grupi II)

Sëmundje infektive Hava Çelaj H,R,M 10.00-11.00 D 204 II/1 Oltjana Aliaj P 08.00-12.00 S.R. Vlore – Pediatri
II/2 S. Golemi P 12.00-16.00 S.R.Vlore – Infektiv
II/3 V.Prifti E 08.00-12.00 S.R.Vlore – Infektiv
INF 250

(grupi III)

Sëmundje infektive Vitori Hasani H,R,M 11.00-12.00 D 306 III/1 M.Gjata E 08.00-12.00 S.R. Vlore – Pediatri
III/2 S.Golemi E 12.00-16.00 S.R.Vlore – Infektiv
INF 260

(grupi I)

Shëndet publik Brunilda Subashi H,R,M 11.00-12.00 D 204 I/1 B.Subashi M 9.00-11.00 D 206
I/2 B.Subashi H,R 10.00-11.00 D 206
I/3 V.Hasani H,R 10.00-11.00 D 306
INF 260

(grupi II)

Shëndet publik Vitori Hasani H,R,M 9.00-10.00 D 306 II/1 B.Subashi H,R 8.00-9.00 D 305
II/2 V.Hasani H,R 8.00-9.00 D 306
INF 260

(grupi III)

Shëndet publik Enkelejd Mëhilli H,R,M 10.00-11.00 D 203 III/1 E.Mëhilli H,R 9.00-10.00 D 206
III/2 E.Mëhilli H,R 8.00-10.00 D 206
INF 275 (Grupi I) Traumatologji-Kujdes paliativ Rozeta Luçi H,R,M 12.00-13.00 D 306 I/1 Edlir Shuke E 12.00-14.00 S.R.Fier-Kirurgji
I/2 Asqeri Jaupi P 12.00-14.00 S.R.Fier-Kirurgji
I/3 Edlir Shuke E 10.00-12.00 S.R.Fier-Kirurgji
INF 276 (Grupi II) Dermatologji Glodiana Sinanaj H,R,M 12.00-13.00 D 205 III/1 R.Luçi E 08.00-10.00 Poliklinike
III/2 G.Sinanai E 10.00-12.00 Poliklinike
III/3 G.Sinani E 12-14.00 Poliklinike
INF 280 (Grupi III) Kujdesi për nënën dhe fëmijën Stiliana Brokaj H,R,M 12.00-13.00 D 204 II/1 B.Murataj E 12.00-14.00 S.R.Vlore – Maternitet
II/2 E.Isufaj E 10.00-12.00 S.R.Vlore – Maternitet
INF 270 M.1 Gjinekologji Saemira Durmishi H,R,M 12.00-13.00 D 305 M1/1 Eljona Kuqi P 08.00-12.00 S.R.Fier-Maternitet
M1/2 Eljona Kuqi P 12.00-16.00 S.R.Fier-Maternitet
INF 270 M.2 Gjinekologji Diana Çuberi H,R,M 14.00-15.00 D 203 M2/1 S.Durmishi E 08.00-12.00 Poliklinike-Vlore
M2/2 S.Durmishi P 08.00-12.00 Poliklinike-Vlore
INF 290 M.2 Kujdesi gjatë zhvillimit intrauterin Saemira Durmishi H,R,M 13.00-14.00 D 203 M2/1 S.Durmishi E 12.00-16.00 Poliklinike-Vlore
M2/2 D.Cuberi P 12.00-16.00 Poliklinike-Vlore
INF 290 M.1 Kujdesi gjatë zhvillimit intrauterin Diana Çuberi H,R,M 15.00-16.00 D 305 M1/1 Eljona Kuqi E 08.00-12.00 S.R.Fier-Maternitet
M1/2 Eljona Kuqi E 12.00-16.00 S.R.Fier-Maternitet
INF 275  (M. 2) Traumatologji-Kujdes paliativ Rozeta Luçi H,R,M 11.00-12.00 D 203 M2/1 R.Luçi P 08.00-10.00 S.R.Vlore – Kirurgji
M2/2 R.Luçi E 10.00-12.00 S.R.Vlore – Kirurgji
INF 276 (M. 1) Dermatologji Glodiana Sinanaj H,R,M 11.00-12.00 D 205 M1/1 Drita Llupi E 12.00-14.00 S.R.Fier
M1/2 E.Byzyka P 08.00-10.00 S.R.Fier
CSI 131

(infermieri)

TIK Alketa Hyso H,R 16.00-18.00 C 102 A. Hyso H 18.00-19.00 C 102
CSI 131

(mami)

TIK Medrit Mustafaraj H,R 16.00-18.00 C 101 M/1 M.Mustafaraj H 18.00-19.00 C 101
M/2 M.Mustafaraj R 18.00-19.00 C 101
VITI III
INF 330

(grupi I)

Infermieri për adultin Juliana Xhindoli E,P 11.00-12.30 D 205 I/1 Irsa Buda M 08.00-12.00 S.R.Fier
I/2 Shpresa Stasa H 08.00-12.00 S.R.Fier
I/3 Marinela Mihali R 08.00-12.00 S.R.Fier
INF 330

(grupi II)

Infermieri për adultin Sonila Nikaj E,P 8.00-9.30 D 204 II/1 A.Isufaj R 12.00-16.00 S.R.Vlore-Reanimacion
II/2 K.Caushaj M 08.00-12.00 S.R.Vlore-Urgjence
II/3 J.Xhindoli H 08.00-12.00 S.R.Vlore – Patologji
INF 330

(grupi III)

Infermieri për adultin Evis Alushi E,P 12.30-14.00 D 205 III/1 M.Isaraj M 10.00-14.00 S.R.Vlore – Patologji
III/2 S.Nikaj R 8.00-12.00 S.R.Vlore – Patologji
INF 350

(grupi I)

Sëmundje të brendshme II Fejzi Alushi E,P 8.00-9.30 D 205 I/1 Mimoza Ismaili M 12.00-16.00 S.R.Fier
I/2 Irsa Burda H 12.00-16.00 S.R.Fier
I/3 Alma Bejdaj R 12.00-16.00 S.R.Fier
INF 350

(grupi II)

Sëmundje të brendshme II Afërdita Nikaj E,P 9.30-11.00 D 204 II/1 E.Alushi R 08.00-12.00 S.R.Vlore – Patologji
II/2 D.Selfo H 12.00-16.00 S.R.Vlore – Patologji
II/3 J.Xhindoli H 12.00-16.00 S.R.Vlore-Urgjence
INF 350

(grupi III)

Sëmundje të brendshme II Fejzi Alushi E,P 9.30-11.00 D 205 III/1 M.Isaraj R 12.00-16.00 S.R.Vlore – Patologji
III/2 R.Lalo M 8.00-12.00 S.R.Vlore – Patologji
INF 380

(mami)

Pediatri-mami Kristela Jaupaj E,P 11.00-12.30 D 306 M/1 R.Lalo M 12.00-16.00 S.R.Vlore-Pediatri
M/2 R.Lalo R 8.00-12.00 S.R.Vlore-Pediatri
M/3 Eriselda Byzyka H 12.00-16.00 S.R.Fier-Pediatri
M/4 Alma Kararaj M 08.00-12.00 S.R.Fier-Pediatri
INF 320

(mami)

Bazat e Kirurgjisë Gjergji Semini E,P 14.00-15.30 D 203 M/1 E.Lazaj H 11.00-15.00 S.R.Vlore-Kirurgji
M/2 F.Haxhiu R 12.00-16.00 S.R.Vlore- Kirurgji
M/3 Edlir Shuke H 08.00-12.00 S.R.Fier –Kirurgji
M/4 Asqeri Jaupi M 12.00-16.00 S.R.Fier-Kirurgji
INF 300 (Grupi I) Praktikë profesionale Arbëresha Gurguri H 8.00-16.00 I/1 Spitali Rajonal Fier
Praktikë profesionale Arbëresha Gurguri R 8.00-16.00 I/2 Spitali Rajonal Fier
Praktikë profesionale Arbëresha Gurguri M 8.00-16.00 I/3 Spitali Rajonal Fier
INF 300 (Grupi II)

 

Praktikë profesionale Sonila Nikaj H 08.00-16.00 II/1  Spitali Rajonal Vlore
Praktikë profesionale Stiliana Brokaj E,P 11.00-15.00 II/2  Spitali Rajonal Vlore
Praktikë profesionale Emirjona Kiçaj M 08.00-16.00 II/3 Spitali Rajonal Vlore
INF 300 (Grupi III)

 

Praktikë profesionale Stiliana Brokaj H,R,M 8.00-11.00

8.00-11.00

8.00-10.00

III/1 Spitali Rajonal Vlore
Praktikë profesionale Rozeta Luçi H,R,M 8.00-11.00

8.00-10.00

8.00-11.00

III/2 Spitali Rajonal Vlore
INF 301 Mami Praktikë profesionale Rudina Çerçizaj R 8.00-16.00 M/1 Spitali Rajonal Vlorë
Praktikë profesionale Rudina Çerçizaj M 8.00-16.00 M/2 Spitali Rajonal Vlorë
Praktikë profesionale Arbëresha Gurguri R 8.00-16.00 M/3  Spitali Rajonal Fier
Praktikë profesionale Vasilika Prifti H 8.00-16.00 M/4  Spitali Rajonal Fier

 

 

ORARI I MASTERAVE TË FSHP – PRANVERË 2020

 

Kodi Moduli Leksione Seminare / Laboratore
Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla
MASTERI PROFESIONAL
INF 454 Infermieri patologjike II Evis Alushi H 10.00-13.00 S 1  
INF 464 Infermieri Kirurgjikale  II Denada Selfo H 16.00-19.00 S1  
INF 474 Infermieri Pediatrike  II Rezarta Petani H 10.00-13.00 S 2  
INF 465 Kirurgjia obstetrikale Bruna Mersini R 13.00-15.00 Spital  
INF 420 Kërkimi shkencor Aurela Saliaj H 13.00-15.00 D 204 K.Jaupaj H – Patologji

H – Kirurgji

H – Pediatri

9.00-10.00

10.00-11.00

15.00-16.00

D 305

D 305

D 204

MASTERI SHKENCOR
VITI I
INF 520 Epidemiologjia Majlinda Zahaj E 14.00-17.00 D 205 M.Zahaj P 14.00-15.00 D 205
INF 540 Diagnostika infermierore Fatjona Kamberi H 8.00-11.00 D 302
INF 570 Psikologjia klinike Ejona Shaska M 12.00-14.00 S Ps. E. Shaska M 14.00-15.00 S Ps.
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Yllka Stramarko E 9.30-11.00 D 203 Y.Stramarko P 9.30-11.00 D 203
VITI II
INF 500 Praktikë profesionale