Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike

    Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë nw Departamentit të Shkencave Kompjuterike       Shkollimi Për çdo 1/10 mbi notën mesatare tetë –                                        vlerësimi me 0.5 pikë. Doktoraturë në vazhdim në fushat e kërkuara.           Read More…

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik) me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik)  me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore   Të dhënat Pikë Shkollimi Mesatarja Bachelor   0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 8.5 Mesatarja DIND (4 vjet) 0.75 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 Mesatarja DIND (5 vjet) 1 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 MesRead More…