Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani

Thirrje për bursa praktikë mësimore për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë Read More…

[:sq]Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]PERSONEL ADMINISTRATIV Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Kontabilizon të ardhurat mujore sipas fakulteteve. Kryen kontabilizimin e bankës, të shpenzimeve, të situacioneve, të të ardhurave. Ndihmon Drejtorinë Read More…