UV mirëpret studentë prej universiteteve partnere

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  për vitin akademik 2022-2023 ka mirëpritur 7 studentë prej universiteteve partnere me të cilat ka një bashkëpunim në kuadër të programit Erasmus+. Më konkretisht 2 studentë prej Universitetit Ataturk në Turqi, 1 prej Universitetit të Studimeve “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara në Itali, 1 prej Universitetit të Torinos në Itali dhe 3 prej UniRead More…

Qendrat e Inovacionit SMART për zhvillimin e të menduarit inovativ dhe sipërmarrës për të lehtësuar zhvillimin e zgjidhjeve inteligjente të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

SMART Project Name: SMART Innovation Centers for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans Project acronym: SMART Project type: Erasmus+, Capacity Building in Higher Education. Project Reference Number: 101082938 — SMART — ERASMUS-EDU-2022-CBHE Project Leader: DOBA Business School, Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani

Thirrje për bursa praktikë mësimore për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë Read More…

[:sq]Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]PERSONEL ADMINISTRATIV Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Kontabilizon të ardhurat mujore sipas fakulteteve. Kryen kontabilizimin e bankës, të shpenzimeve, të situacioneve, të të ardhurave. Ndihmon Drejtorinë Read More…