Bursa Erasmus+për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Kragujevac në Serbi (University of Kragujevac)

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kragujevac në Serbi (University of Kragujevac) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin akademik me kohë Read More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Pomerian në Slupsk (Pomeranian University in Słupsk) në Poloni,

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pomerian në Slupsk (Pomeranian University in Słupsk) në Poloni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stRead More…

Hapet thirrja për programin Global UGrad 2024-2025

Ambasada e ShBA ka hapur thirrjen për aplikim për programin Global UGrad 2024-2025. PROGRAMI i Shkëmbimit Global Undergraduate (Global UGRAD) Global UGRAD – U.S. Embassy in Albania (usembassy.gov) ofron bursë për një semestër studime akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim. Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve ArsRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Kalish-it (University of Kalisz) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi për një semestër në Universitetin e Kalish-it (University of Kalisz) në Poloni. Read More…

VIZITË E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË SALENTOS, LEÇE, ITALI, PROF. FABIO POLLICE, NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË. KRIJOHET BËRTHAMA E ALEANCËS SË UNIVERSITETEVE ADRIATIKO-JONIANE

  Ditën e martë, datë 31.10. 2023, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi dhe Rektori i Universitetit “Eqrem Çabej”, Gjirokastër, Prof. Dr. Bektash Mema, pritën në UV, Rektorin e Universitetit të Salentos. Leçe Itali, Prof. Dr Fabio Pollice dhe delegacionin që e shoqëronte: Prof. Gennaro Scarselli, zëvendësrektor, Prof. Monica Genesin, Mrs.Read More…

VIZITË E REKTORIT TË UV PROF. DR. ROLAND ZISI NË UNIVERSITETIN “ABERTA”, LISBONË, PORTUGALI

Në datën 30 tetor 2023, Prof. Roland Zisi zhvilloi një takim pune në Universitetin “Aberta”, Lisbonë, Portugali me objektiv krijimin e një bashkepunimi të ri ndërkombëtar, në funksion të zgjerimit të hartës së partneriteteve me universitete europiane. Ai u prit nga Profesore Carla Padrel de Oliveira, Rektore e këtij universiteti dhe nga Profesore Glória Bastos, korodinatore instiRead More…

 Bursa për studentët, të diplomuarit dhe shkencëtarët për vitin akademik 2024/25 nga Ministria Federale Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit

Ministria Federale Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit njofton se do të ofrohen sërish bursa për studentët, të diplomuarit dhe shkencëtarët për vitin akademik 2024/25. Bursat reklamohen duke përdorur databazën e të dhënave austriake për bursa në www.grants.at (gjermanisht dhe anglisht). Përveç bursave nga Ministria Federale e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit, kjo faqe Read More…

NJOFTIM

“PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE,  NË VITIN AKADEMIK 2023 – 2024”   Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 780,Read More…

NJOFTIM

“PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2023-2024”    (  PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuar në VKM  me Nr. 269, datë 29.03.2017,i ndryshuar, për përcaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program te ciklit te pare te studRead More…

NJOFTIM

“PËR  APLIKIMET PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER VITIN AKADEMIK 2023-2024”    ( PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuarnë VKM me Nr. 903, datë 21.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentëtRead More…