Bursa Erasmus+ stafin ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë me Universitetin Anadolu në Turqi (Anadolu University)

Thirrje për bursa trajnim për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Anadolu në Turqi (Anadolu University), në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë me Akademinë Navale Mircea Cel Batran në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran në Rumani në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet studimi. MobiRead More…

Thirrje e re për bursa teknologjike në Universitetin e Klagenfurt

Të nderuar, Në emër të OeAD, dëshirojmë të sjellim në vëmendjen tuaj thirrjen e re për bursa teknologjike nga Universiteti i Klagenfurtit. Aplikimet mund të dorëzohen deri më 4 shkurt 2024. Zhvillimi pozitiv i tregut rajonal të punës në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) ka çuar në rritjen e nevojës për specialistë të kualifikuar. UniversiteRead More…

KRYETARI I ASHSH, AK. SKËNDER GJINUSHI ZHVILLON VIZITË ZYRTARE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

  Me ftesë të Rektorit të UV, ditën e premte, datë 15. 12. 2023, Kryetari i Akademisë së Shkencave të ShqIpërisë, Ak. Skënder Gjinushi, zhvilloi një vizitë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, i shoqëruar nga Sekretari Shkencor i ASHSH, Ak. Shaban Sinani si dhe nga Prof. Mimoza Hafizi, Prof. Floran Vila dhe Prof. Besnik Bare. Kryetari i ASHSH, Ak. Skënder Gjinushi dhRead More…

Takim online me Zyrën Kombëtare Erasmus+

Zyra Kombetare Erasmus+  do te organizoj ne dt. 18.12.2023, ora 13.00 një sesioni online informes mbi mundësitë e ofruara prej programit Erasmus+ për studentët. Nese jeni te interesuar te mesonime shume rreth ketij programi dhe mundesive qe ofron  logohuni ne linkun si vijon:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI5M2M2MGMtNDhlYy00MWVmLWE1NmItZjY5NTQwOTAyYzNk%40thrRead More…

Mësimdhënie/ trajnim për staf në Universitetit e Leonit, Spanjë

Thirrje për bursa trajnimi për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Leon në Spanjë. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Leonit në Spanjë në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton tRead More…

Ftesë për Negociatë

Lënda:  Ftesë për Negociatë, “Për regjistrimin dhe transmetimin special të kronikave televizive të aktiviteteve të realizuara të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë “. ORGANEVE TË MASMEDIAS/TELEVIZIONEVE Njoftimi i plote Formulari i ofertës Formulari permbledhes i vetdeklarimit  Read More…

Pedagogia e UV-së koordinatore e grupit të ekspertëve që kontribuan për pranimin e transumancës si “trashëgimi kulurore jomateriale e Njerëzimit” nga UNESCO

Transumanca (shtegtimi i bagëtive), me histori mijëravjeçare, si një praktikë blegtorale me vlera ekonomike, sociale, kulturore dhe mjedisore, materiale dhe shpirtërore, jo vetëm për komunitetet baritore, por edhe për jetën dhe ekonominë rurale në tërësi, si një traditë e ruajtur me kujdes në vendin tonë, që ka mbërritur deri në ditët tona, duke shënjuar një elemeRead More…

 Trajnim i Sektorit të IT “Siguria e Sistemeve Kompjuterike – Siguria Kibernetike ne Institucionet Arsimore“

Sektori i IT me datat 25 Tetor dhe 03 Nentor 2023, mori pjese ne trajnimin “Siguria e Sistemeve Kompjuterike – Siguria Kibernetike ne Institucionet Arsimore“ Trajnimi u zhvillua ne dy dite ne ambjentet e Fakultetit te Shkencave Teknike dhe Natyrore dhe Dr. Besnik Mehmetaj, pedagog prane Departamentit te Shkencave Kompjuterike kishte si qëllim te trajtonte ne kete trajnim: ProblemeRead More…