njoftime

Mësimdhënie/ trajnim për staf në Universitetit e Leonit, Spanjë

Thirrje për bursa trajnimi për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Leon në Spanjë.
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Leonit në Spanjë në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotë në UV të aplikojnë për bursë për mobilitet mësimdhënie/trajnim.

Thirrja e plote

Formular aplikimi staf akademik

Formula aplikimi staf administrativ