njoftime

Takim online me Zyrën Kombëtare Erasmus+

Zyra Kombetare Erasmus+  do te organizoj ne dt. 18.12.2023, ora 13.00 një sesioni online informes mbi mundësitë e ofruara prej programit Erasmus+ për studentët. Nese jeni te interesuar te mesonime shume rreth ketij programi dhe mundesive qe ofron  logohuni ne linkun si vijon: