Studentët në laboratorin SUCCESS – Students in the SUCCESS class

 Studentët në laboratorin SUCCESS Studentët e Fakultetit të Ekonomisë në ambjentet e sallës së krijuar nga projekti SUCCESS. Aty punohet edhe me software-in e blerë nga ky projekt, ku aplikohen në kushte të stimuluara tregu disa parime të marketingut dixhital dhe shitjes që studentët e degës ‘MARKETING’ i studjojnë në lëndën ‘Sjellje Konsumatore’. Qëllimi ynë është tuRead More…

APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE Ë VITIN AKADEMIK 2023- 2024

NJOFTIM PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE, NGA STUDENTËT E REGJISTRUAR NË VITIN AKADEMIK 2023-2024 AKFAL (Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë) ka shpallur thirrjen për paraqitjen e aplikimeve për të përfituar mbështetje financiare nga buxheti i shtetit për studentët, shtetas shqiptarë, të pranuar në institucionet publike të Read More…

Të menduarit dhe mësimdhënia në një botë në ndryshim

Universiteti Palacký Olomouc në Çeki fton studentët të bashkohen në shkollën dimërore me temë “Të menduarit dhe mësimdhënia në një botë në ndryshim”, e cila do të zhvillohet në periudhën 21 Janar – 4 Shkurt 2024. Përveç një eksperience emocionuese akademike, studentët do të kenë mundësi për: Të fitojnë 4 kredite ECTS Të eksplorojnë qytetet historike Read More…