Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH), në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënie/trajnimpër stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of TheRead More…

Bursa Erasmus+ për mobilitet stafi për mësimdhënienë Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University)

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA171 International Credit Mobility në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University).   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…