Bursa Erasmus+ për mësimdhënie/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Matej Bel në Banska Bistrica

Thirrje për mobilite mësimdhënie/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Matej Bel në Banska Bistrica. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Matej Bel në Banska Bistrica në Sllovaki, në kuadër të Programit “Erasmus+” për kompoRead More…

NJOFTIM – hapet thirja për aplikim për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

  NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al Afati i fundit për aplikim është:  data 10.04.2023 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-së.  BShk NRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut në Austri

Thirrje për mobilitet praktikë mësimore për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut në Austri, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë pëRead More…