njoftime Thirrje

NJOFTIM – hapet thirja për aplikim për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

  NJOFTIM

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al

Afati i fundit për aplikim është:  data 10.04.2023

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-së. 

BShk Nr6 V2 – call (4)