njoftime Thirrje

NJOFTIM – hapet thirja për aplikim për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

NJOFTIM

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al

 Afati i fundit për aplikim është data 10.04.2023.

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së. 

[1] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Për më shumë informacion klikoni më poshtë:

BShk Nr6 V2 – call (1)