UV mirëpret studentë prej universiteteve partnere

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  për vitin akademik 2022-2023 ka mirëpritur 7 studentë prej universiteteve partnere me të cilat ka një bashkëpunim në kuadër të programit Erasmus+. Më konkretisht 2 studentë prej Universitetit Ataturk në Turqi, 1 prej Universitetit të Studimeve “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara në Itali, 1 prej Universitetit të Torinos në Itali dhe 3 prej UniRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studenRead More…

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E DYTË NDËRKOMBËTARE STUDENTORE “Sfidat e gjeneratave të reja për një të ardhme të qëndrueshme” Elbasan, 19 Maj 2023

  UNIVERSITETI I ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI” THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E DYTË NDËRKOMBËTARE STUDENTORE “Sfidat e gjeneratave të reja për një të ardhme të qëndrueshme”   Elbasan, 19 Maj 2023   Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, 19 maj 2023 Kemi kënaqësinë të ftojmë të gjithë studentRead More…

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist Finance”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.30 datë 13.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist Finance”, pranë Sektorit të Financës dhe Realizimit të Buxhetit, Drejtoria e Shërbimeve MbështetëRead More…

NJOFTIM – hapet thirja për aplikim për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 10.04.2023. Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  [1] UnRead More…