THIRRJE SENSIBILIZUESE PËR BAMIRËSI

Të nderuar studentë! Të nderuar kolegë pedagogë! Të nderuar personel ndihmësakademik dhe administrativ! Dëshiroj që me anë të këtij komunikimi sensibilizues të kërkoj dhe të frymëzoj Solidaritetin Tuaj, në mbështetje të znj.  Elanur OZDUMAN, qytetare e Republikës së Turqisë, studente e Universitetit “Ataturk”, Turqi, e cila, në kuadër të Programit  Erasmus, do tRead More…

Takimi prezantues mes partnerëve të Projektit “SMART” 

Në datat 23 dhe 24 Janar 2023, në Fakultetin e Ekonomisë DOBA – Partneri Lider, në Slloveni u zhvillua takimi prezantues mes partnerëve të Projektit Erasmus KA2 – CBHE “SMART”  (2022-2025),  në të cilën Universiteti i Vlorës u  përfaqësua nga grupi i punës, Drejtuese e projektit Prof.Asoc. Fioralba Vela, Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Albert Qarri dhe, Dr. EnRead More…