Personel akademik me angazhim kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.22 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” me afat të caktuar, në profilin gazetari, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit tRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.21 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë” me afat të caktuar, në profilin letërsi, për vitin akademik 2022-2023, pranë DeparRead More…

SPECIALIST SHËRBIM KLIENTI – DEGA BERAT

NOA është një institucion financiar me një histori të gjatë 24-vjeçare në tregun shqiptar, dedikuar zhvillimit financiar. Ne operojmë në tregun e mikrofinancës me një infrastrukturë dhe model operacional unik, i cili na mundëson efiçencë të lartë në procesim, për të përmbushur nevojat e familjeve shqiptare. Në NOA do të gjeni një paketë financiare tepër kompetitive sRead More…