njoftime Thirrje

SPECIALIST SHËRBIM KLIENTI – DEGA BERAT

NOA është një institucion financiar me një histori të gjatë 24-vjeçare në tregun shqiptar, dedikuar zhvillimit financiar. Ne operojmë në tregun e mikrofinancës me një infrastrukturë dhe model operacional unik, i cili na mundëson efiçencë të lartë në procesim, për të përmbushur nevojat e familjeve shqiptare.

Në NOA do të gjeni një paketë financiare tepër kompetitive si dhe oportunitete të shumta zhvillimi në karrierë.

SPECIALIST SHËRBIM KLIENTI, BERAT

Përgjegjësitë kryesore:

  • Siguron shërbim të shkëlqyer klientit duke ofruar informacion të plotë dhe cilësor për të gjitha shërbimet/produktet e kompanisë;
  • Siguron zbatimin e duhur të gjithë politikave dhe procedurave të lidhura me administrimin e kredisë dhe veçanërisht me disbursimin e kredisë;
  • Siguron që klientët marrin informacion të plotë lidhur me kredinë e tyre dhe me kushtet respektive;
  • Përgjegjës për regjistrimin e aplikimeve për kredi në sistem dhe gjenerimin e kërkesës për Kredinë për Individë që vjen nga telefonatat;
  • Kryen transaksionet e arkave duke dokumentuar çdo veprim me përpikmëri Kryen procesin e rikonsilimit të balancës së arkës;

Kërkesat për pozicionin:

  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi; Aftësi të shkëlqyera bindëse;
  • Aftësi të zhvilluara të manaxhimit të të dhënave; Aftësi të demostruara të manaxhimit me efektivitet të shumë prioriteteve njëherësh;
  • Diplomë universitare e preferueshme në degët e Fakultetit të Ekonomisë ose në fusha të tjera të ngjashme;

Nëse e gjeni veten në këtë profil, ju ftojmë të dërgoni CV në adresën humanresources@noafin.al brenda datës 24 Shkurt!