njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.21 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë” me afat të caktuar, në profilin letërsi, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë

Detyrat dhe përgjegjësitë
• Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme
• Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit