Specialist protokolli/asistent dekani FSHHD

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.93 datë 21.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist protokolli/asistent dekani” në Fakultetin e Shkencave Humane Read More…

Specialist i Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.95 datë 21.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist i Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin Read More…