Në mjediset e sallës “Rilindja” të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, u  promovua këtë të hënë vepra “Shtëpia te Selvia” i autores Anisa Markarian.

Sot, në mjediset e sallës “Rilindja” të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, u  promovua libri “Shtëpia te Selvia”, i autores Anisa Markarian. Të pranishëm në ceremoninë e promovimit, ishin pedagogë dhe studentë të Departamentit të Letërsisë Shqipe në UV, nxënës të shkollës së mesme “Ali Demi” dhe qytetarë të Vlorës. Në fjalën e tij përshëndetëseRead More…

EDICIONI I KATËRT I KONKURSIT TË PUNIMEVE KËRKIMORE ËSHTË ZYRTARISHT I SHPALLUR!

Studentët shqiptarë dhe ata të rajonit mund të aplikojnë deri në 15 shkurt 2023 me një punim që duhet të përmbushë këto kritere: • Punimi duhet t’u përmbahet rregullave të shkrimit akademik; • Të jetë në gjuhën angleze; • Të jetë punim origjinale dhe të mos përmbajë plagjiaturë, ndaj për këtë të gjitha punimet do t’u nënshtrohen një kontrolli nga KomisiRead More…

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë me akses në biblotekën elektronike JSTORE!

‘’Eksploroni njohuritë, kulturat dhe idetë’’ – Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë me akses në biblotekën elektronike JSTORE! Klikoni këtu për të aksesuar biblioteken https://www.jstor.org/   Aksesi është i mundur  përmes IP-së së universitetit. Në kuadër të marrëveshjes së Unversitetit “Ismail Qemali” Vlorë me Albanian-American Development Foundation (AADF), miratRead More…

MCO Anniversary 2022

In September, over 170 participants from 48 countries gathered in Bologna for the first in-person Anniversary Conference for two years. The theme of the event was ‘Universities engaging with society in turbulent times’. The main plenary conference event heard Chris Brink introduce the thinking behind the MCO’s decision to adopt ‘responsiveness’ and ‘responsibility’ as the keywordsRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me UniversitRead More…

Njoftim “Për aplikimet per përfitimin e bursave per vitin akademik 2022-2023”

“PËR  APLIKIMET PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER VITIN AKADEMIK 2022-2023”  (PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshim enë VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore pRead More…

Njoftim “Për aplikimet per reduktimin 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e ciklit të dytë të studimeve, në vitin akademik 2022 – 2023″

“PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE,  NË VITIN AKADEMIK 2022 – 2023″   Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 780, dRead More…

Njoftim “Për përfitimin e përjashtimit nga tarifat shkollore per Vitin Akademik 2022-2023”

“PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2022-2023”  (  PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, për përcaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne njRead More…