njoftime seminare Thirrje

FTESË PËR TRAJNIM – OSBE në Shqipëri në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali”

FTESË PËR TRAJNIM

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, do të organizojë trajnimin me temë:

 Aksesi në Gjykatën Kushtetuese dhe hartimi i ankimit kushtetues individual”

Trajnimi do të zhvillohet më datë 28 Tetor 2022, në orën 09:30 – 13:30 në sallën B 2015, kati i dytë, pranë Fakultetit të Shkencave Humane dhe Drejtësisë.

Në këtë trajnim do të trajtohen këto tema:

  • funksionimi i Gjykatës Kushtetuese;
  • aksesi në gjykatë;
  • këshilla praktike për plotësimin e formularit te kërkesës drejtuar Gjykatës Kushtetuese;
  • këshilla praktike për të bërë një ankim individual;
  • cilat janë rastet kur mund t’i drejtohemi Gjykatës Kushtetuese me një ankim individual;
  • si të hartojmë një ankim individual të suksesshëm;
  • çfarë duhet të përmbajë domosdoshmërisht ankimi kushtetues.

Ftojmë të gjithë studentët e Departamentit të Drejtësisë të marrin  pjesë në këtë trajnim. Pjesëmarrja është e lirë dhe e hapur për të gjithë studentët e drejtësisë.