njoftime Thirrje

NJOFTIM – Thirje për publikim në Buletinin Shkencor të UV-së

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për Numrin 5, Vëllimi 3 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al

Afati i fundit për aplikim është data 31.10.2022

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së. 

[1] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 Për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

BShk Nr5 V3 – call (2)

BShk Nr5 V3 – call (1)