njoftim punesim

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
Kërkim shkencor individual dhe në grup.
Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit