njoftime Thirrje

FTESË PËR PJESËMARRJE NË JAVE E PARE NDËRKOMBËTARE TË STAFIT  (5 – 9 SHTATOR 2022)

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me Burdur Mehmet Akif Ersoy Universityt, Turqi, fton stafin e UV-së të aplikojë për të marr pjesë në eventin që do të organizohet me datat 5-9 Shahtor 2022 në Burdur, Turqi. Gjatë periudhës pesë-ditore, stafi do të ketë mundësinë të marr pjesë në një program dinamik dhe tërheqës, i cili gjithashtu përfshin dhe aktivitete sociale.

Regjistrimi dhe akomodimi janë pa pagesë.

Stafi do të duhet të paguaj vetëm shpenzimet e udhëtimit.

Për të aplikuar lutemi të ploëtsoni formularin bashkëlidhur dhe ta dërgoni brenda datës 10 Gusht 2022 në adresën iro@mehmetakif.edu.tr .

Më shumë informacion rreth aktivitetit mund të shikoni draft-agjenëdn bashëklidhur ose të vizitoni linkun https://iro.mehmetakif.edu.tr/icerik/31/308/iro

  • Për cdo pyetje lidhur me aplikimin tuaj mund të kontaktoni me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, pranë Rektoratit, Kati i I-rë në adresën e –mailit: international@univlora.edu.al

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë  ju uron suksese!

 

application_form_erasmus_staff_week_2022