Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës ofron një (1) bursë ekselence për studime të nivelit bachelor

Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës ofron një (1) bursë ekselence për studime të nivelit bachelor, prej 10,000 eurosh, për vitin akademik 2022-23 për një student të huaj që dëshiron të studiojë për arkeologji, histori dhe letërsi të Greqisë së lashtë në programin e Fakultetit të Filozofisë: BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient GreRead More…