Aktivitet nderimi për poetin Ali Asllani

Në Bibliotekën Shkencore “Nermin Vlora Falaschi” të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë u zhvillua aktivitet nderimi për poetin Ali Asllani. Organizatorë të aktivitetit ishin Biblioteka Universitare, Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanistike, Departamenti i Gjuhës shqipe dhe Letërsisë, nën kujdesin e veçantë të Rektorit të universitetit, Prof. Dr. Roland Zisi. Të praniRead More…

Staf hyrës në UV prej Erasmus+

Në kuadër të programit Erasmus+, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, pati kënaqësinë të mirëpresi gjatë muajit qershor 2022 personel akademik dhe administrativ nga universitetet europiane me të cilat ka një marrëveshje bashkëpunimi. Fokusi i shkëmbimeve ka qenë mbi ndarjen e praktikave të mira mes universiteteve, të cilat përmirësojnë procesin e ndërkombëtarizimit nRead More…