njoftime

Staf hyrës në UV prej Erasmus+

Në kuadër të programit Erasmus+, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, pati kënaqësinë të mirëpresi gjatë muajit qershor 2022 personel akademik dhe administrativ nga universitetet europiane me të cilat ka një marrëveshje bashkëpunimi.

Fokusi i shkëmbimeve ka qenë mbi ndarjen e praktikave të mira mes universiteteve, të cilat përmirësojnë procesin e ndërkombëtarizimit në të gjitha nivelet e institucionit dhe zgjerimin e fushave të bashkëpunimit.

 

Konkretisht, stafi hyrës prej universiteteve partnere gjatë muajit qershor ka qenë si vijon:

 1. Universiteti Kalish, Poloni:
 • Jerzy Manastersky
 • Tatiana Manasterska
 1. Universiteti Masarik, Republika Çeke:
 • Martin Vasek
 1. Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosiçe, Sllovaki:
 • Renata Timkova
 1. Universiteti Vroklav, Poloni.
 • Ewa Maria Kębłowska-Ławniczak
 1. Universiteti Perëndimor i Timisoarës, Rumani:
 • Marius Stef