Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 24, datë 15.03.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Read More…

NEWSLETTER – Conferences of TANGRAM!

NEWSLETTER Get the latest news from the 1st and 2nd International Conferences of TANGRAM! e-newsletter #2 15 March 2022 Dear Reader, We are excited to announce to you that our 1st and 2nd International Conferences were completed with great success and wide participation. The 1st  International Conference of TANGRAM Project titled: “Sustainable tourism development of Adrion Area oriRead More…